FENIX, nanotehnološki mat materijal za uređenje interijera